Voortgangsformulier: "Wat heb je geleerd, wat pas je toe?"

Met je antwoorden, kunnen we je adequaat bijstaan bij het realiseren van je trainingsdoelen
  • VOORTGANGSFORMULIER

  • Inzichten zitten op mentaal niveau; ideeën, conclusies, overtuigingen enz.
  • Ervaringen zitten op gevoelsniveau; beleving, emoties, dat wat jou raakte enz.
  • Stel hierbij SMART-doelen; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.