We zijn benieuwd naar jouw voortgang.

Door jouw antwoorden kunnen we je in je ontwikkelingsproces adequaat bijstaan.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

VOORTGANGSFORMULIER

Ik heb deelgenomen aan:*
Inzichten zitten op mentaal niveau; ideeën, conclusies, overtuigingen enz.
Ervaringen zitten op gevoelsniveau; beleving, emoties, dat wat jou raakte enz.
Stel hierbij SMART-doelen; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.